MIHAELA MOREGA

English version


fotografie personala

Date personale

adresa de corespondenta:

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti,
Fac. de Inginerie Electrica,
Lab. de Inginerie Electrica in Medicina,
Splaiul Independentei 313, sector 6,
Bucuresti, cod postal 060042

telefon: (+4021) 4029338,
fax: (+4021) 3181016,
e-mail: mihaela@iem.pub.ro, mihaela.morega@upb.ro

 

Studii

Liceul: Liceul Teoretic Gh. Sincai, Bucuresti

anul absolvirii si obtinerii diplomei de bacalaureat: 1975

Invatamant superior in Inginerie electrica: Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica

anul absolvirii si obtinerii titlului de inginer: 1980

Doctorat in inginerie electrica: Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica

anul obtinerii titlului de doctor: 1988

 

Specializari

Visiting Scholar la Universitatea Duke, Statele Unite ale Americii:

1992 - modelare numerica a unor fenomene de transfer termic in echipamente electrice

1993 - inginerie medicala - fenomene electrofiziologice, aplicatii ale ingineriei electrice in terapie si investigatii medicale.

 

Pozitii profesionale

Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica - ICPE Bucuresti

    Inginer stagiar - 1980-1982


Univ. POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica (in prezent Inginerie Electrica), Catedra de Masini, Materiale si Actionari Electrice

Asistent - 1982-1990

Sef de lucrari - 1990-1995

Conferentiar - 1995-2000

Profesor - 2000-prezent

 

Cursuri predate

Tehnici de programare

Conversia electromecanica a energiei

Masini electrice (Convertoare electromecanice)

Masini si actionari electrice

Optimizare tehnico-economica

Bioelectromagnetism

Semnale bioelectrice

 

Domenii generale abordate in cercetare

* Studiul teoretic si experimental al caracteristicilor si regimurilor de functionare a masinilor electrice

* Calculul analitic si numeric al campului electromagnetic; analiza numerica in probleme cuplate (multifizica)

* Modelarea numerica si experimentala a unor fenomene electrofiziologice naturale si stimulate electric sau magnetic

* Studiul si modelarea fenomenelor de interactiune dintre campul electromagnetic si mediile biologice

* Caracterizarea mediului de viata si profesional din punct de vedere electromagnetic

* Dozimetrie pentru expunerea umana la camp electromagnetic neionizant

 

Lucrari stiintifice si tehnice

3 carti (monografii) de interes pentru studenti si specialisti in inginerie electrica (conversia electromecanica a energiei, bioelectromagnetism); 3 manuale pentru uzul studentilor (masini electrice, convertoare electromecanice); 1 indrumar de proiectare (transformatoare electrice uscate) adresat atit studentilor, cit si specialistilor; 5 indrumare de aplicatii adresate studentilor; 3 brevete de inventie; memorii si rapoarte elaborate în cadrul a cca. 40 de contracte si granturi de cercetare stiintifica (7 ca director sau responsabil); peste 150 de articole publicate in reviste tehnice de specialitate, in volumele unor simpozioane si conferinte stiintifice internationale, multe dintre ele indexate ISI, INSPEC, SCOPUS s.a.

Selectie a lucrarilor publicate

 

Alte date

* Profesor asociat la "Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie (DBB)" din UPB (Facultatea de Inginerie Medicala) si coordonator al programului de master "Inginerie Medicala"(2002 - prezent); Director al DBB (2016 - 2020)

* Consiliul Facultatii de Electrotehnica, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Membru (1996-2008), Secretar stiintific (1996-2004)

* Consiliul Facultatii de Inginerie Medicala, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Membru (2012-prezent)

* Membru fondator al "Societatii Nationale de Inginerie Medicala si Tehnologie Biologica" (2000)

* Membru al "Asociatiei Romane de Compatibilitate Electromagnetica (ACER)" (din 2002)

* Membru IEEE din 1996, Senior Member din 2014 - Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) (1996-2002), Communications (2000-2004), Electromagnetic Compatibility (EMC) (2002-prezent); Membru fondator al IEEE-EMC Romania Chapter (2002) si Chair al IEEE-EMC Romania Chapter (2015 - prezent)

* Expert evaluator propuneri proiecte si granturi cercetare cu finantare nationala (PNCDI, CNCSIS), expert evaluator propuneri granturi pentru Research Grants Council of Hong Kong

* Presedinte al CT 312 si Membru al CT 279, in cadrul Asociatiei de Standardizare din Romania (ASRO)

* Membru MC din partea RO in cadrul Actiunii COST "Emerging EMF Technologies and Health Risk Management", 2008-2012 (BM0704)

* Membru MC din partea RO in cadrul Actiunii COST "European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED)", 2014-2018 (BM1309)