Programul educational are in vedere: 

·       restructurarea curriculara, prin corelarea si perfectionarea cursurilor optionale specifice ingineriei electrice medicale;

·       introducerea de noi cursuri de specialitate;

·       modernizarea procesului de invatamant prin utilizare de material didactic actual (manuale si indrumare de aplicatii editate recent), modern si eficient (mijloace multimedia, aplicatii de modelare numerica);

·       stimularea studentilor, inca din anul III de studiu, pentru activitati de documentare suplimentara, informare in afara disciplinelor predate si cercetare, prin accesul la surse de documentare in cadrul Laboratorului IEM (carti si periodice din biblioteca laboratorului, acces Internet, legaturi cu profesionisti din domenii conexe) si prin participarea directa la contractele si granturile de cercetare;

·       organizarea programului de practica si a unor ore de aplicatii in mediu specific domeniului de specializare si a unui potential loc de munca (institute si centre de cercetare cu specific ingineresc si bio-medical, unitati sanitare cu dotare tehnica corespunzatoare, firme de productie si comercializare a aparaturii medicale, etc.);

·       finalizarea studiilor universitare prin proiecte de diploma in domeniu;

·       contributii la desfasurarea studiilor postuniversitare de masterat in cadrul Departamentului de Bioinginerie si Biotehnologii din Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - asigurare de cursuri si aplicatii, lucrari de cercetare finalizate prin teze de disertatie

·       coordonarea educatiei postuniversitare si a cercetarii in cadrul studiilor doctorale