DISCIPLINELE DE SPECIALITATE DIN PLANUL DE INVATAMANT AL DIRECTIEI OPTIONALE DE BIOINGINERIE, de la Facultatea de INGINERIE ELECTRICA (fosta ELECTROTEHNICA), UPB

 

(lista disciplinelor cuprinde toate cursurile oferite studentilor acestei specializari incepand din anul 1996; conducerea facultatii selecteaza anual, cateva discipline pentru planul de invatamant al anului respectiv)

 

IMAGISTICA MEDICALA 2C+1L, facultativ, anul III, sem II

Titulari: Prof. Dr. Minerva MURARU, As. dr. Corina HOMENTCOVSCHI

Obiective: Prezentarea efectelor biologice ale radiatiilor ionizante; diagnosticare cu utilizarea radiatiilor Roentgen, a radiatiilor gamma, a ultrasunetelor, a imaginilor tomografice, a endoscopiei.

 

(disciplina mentinuta in perioada 1998-2003)

 

ELEMENTE FUNDAMENTALE DE BIOCHIMIE SI BIOFIZICA  – 2C+1L, optional, anul IV, sem II

Titular: Conf. dr. fiz. Nicolae OPRITA

Obiective: Cunoasterea elementelor de baza privind structura lumii vii, metodele de investigare a acesteia si cunoasterea problemelor fundamentale de biofizica si biochimie necesare in ingineria biomedicala.

 

(disciplina mentinuta in perioada 1998-2003)

 

ECHIPAMENTE ELECTRICE IN BIOINGINERIE – 2C+1L, optional, anul IV, sem II

Titular: Conf. dr. ing. Vasile MANOLIU

Obiective: Cunoasterea principiilor de functionare a echipamentelor electromedicale si a instalatiilor specifice din domeniul bioingineriei.

 

BIOINGINERIA MEDIULUI3C+2L, optional, anul IV, sem II

Titular: Prof. Dr. Mihail D. NICU

Obiective: Cunoasterea elementelor fundamentale privind problematica inginerului electrotehnist in masurarea si cercetarea unor probleme biomedicale si ale mediului inconjurator.

 

(disciplina mentinuta in perioada 1998-2002)

 

BIOELECTROMAGNETISM3C+2L, optional, anul IV, sem II  

Titular Prof. Dr. ing. Mihaela MOREGA

Obiective: Studiul fenomenelor electrofiziologice, studiul interactiunii dintre campul electromagnetic si mediile biologice, aplicatii in domeniul expunerii organismelor la campuri electromagnetice in mediul de viata, ocupational, sau in cursul unor tratamente medicale.

 

PROIECTAREA ACTIONARILOR SI ECHIP. SPECIFICE BIOINGINERIEI – 3C+2P, optional, anul V, sem I

Titular: Conf. dr. ing. Vasile MANOLIU

Obiective: Cunoasterea principiilor de proiectare a echipamentelor electromecanice comandate din biotehnologie si bioinginerie.

 

INSTRUMENTATIE SI MASURARI IN BIOINGINERIE 2C+1L, optional, anul V, sem I 

Titular Prof. Dr. ing. Costin CEPISCA

Obiective: Cunoasterea conceptelor fundamentale, a metodelor si mijloacelor de masurare, senzori si traductoare specifice, conditionarea si prelucrarea biosemnalelor, instrumentatie medicala

 

MODELARE IN BIOINGINERIE2C+2L, optional, anul V, sem I

Titular Prof. Dr. ing. Alexandru MOREGA

Obiective: Consolidarea formarii inginerului de profil electric in domeniul modelarii matematice asociate studiului unor

fenomene electrice si de orientare spre aplicatiile numerice specifice biologiei si medicinei.