Educatie si perfectionare postuniversitara

 

– o experienta interdisciplinara in invatamantul medical modern -

 

 

CURSUL DE ELECTROFIZIOLOGIE SI NEURONAVIGATIE

organizat de Societatea Româna de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. D. Bagdasar” in colaborare cu Universitatea  POLITEHNICA  Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica, Laboratorul de Inginerie Electrica Medicala, s-a desfasurat sub forma unui program intensiv de prelegeri si aplicatii practice. Cursul a avut loc in perioada 25 - 27 aprilie 2001, in campusul universitar POLITEHNICA din Grozavesti, localul Facultatii de Electrotehnica, Laboratorul de Inginerie Electrica Medicala, sala EA 009.

Obiectivul principal al cursului a fost informarea participantilor in domeniul utilizarii unor tehnici si echipamente moderne, pentru interventiile medicale de inalta specialitate. S-a urmarit relevarea complementaritatii dintre domeniul medical si cel tehnic, prin aplicarea tehnologiilor moderne ale ingineriei electrice si electronice in interventii neurologice si neurochirurgicale.

 

Temele abordate in prelegeri au vizat:

·      prezentarea unor tehnici de investigatie neurologica prin analiza semnalelor EEG, EMG si de potentiale evocate,

·      utilizarea sistemelor moderne de achizitie si procesare digitala a semnalelor electrofiziologice,

·      tehnicile si aparatura de obtinere a imaginilor transcraniene si de procesare a imaginilor (CT, RMN) pentru reconstructie anatomica preoperatorie si pentru neuronavigatie,

·      tehnici moderne in neurochirurgie cu asistenta mijloacelor de inregistrare intraoperatorie a EEG,

·      tehnici si aparatura de stimulare magnetica a sistemului nervos central si periferic,

·      elemente de biostatistica si prelucrare numerica a datelor clinice.

 

Cursantii admisi sunt medici secundari si rezidenti in specializarile de neurologie, neurochirurgie, anestezie si terapie intensiva, din diverse clinici medicale de specialitate din tara.

 

Lectorii si instructorii care au sustinut prelegerile si aplicatiile sunt cadre didactice din mediul academic medical si tehnic, medici specialisti, ingineri reprezentanti ai unor firme de promovare a aparaturii medicale de inalta performanta.

 

Cursul s-a desfasurat intr-un cadru ospitalier, oferit de Universitatea POLITEHNICA, atât prin asezarea intr-o zona placuta, avantajata de conditiile naturale, cât si prin utilizarea, in cadrul orelor de curs si de aplicatii, a unei dotari tehnice adecvate: mijloace de prezentare multimedia, tehnica moderna de calcul, soft specializat pentru procesare de semnale si de imagini, cât si pentru analiza statistica. Pentru aprofundarea informatiei si pentru referinte ulterioare, cursantilor li s-au pus la dispozitie materialele suport ale prelegerilor, ale aplicatiilor si date tehnice despre aparatura prezentata.

 

Programul detaliat al cursului, in cadrul celor trei zile de desfasurare, este prezentat in continuare:

 

25 APRILIE 2001: BIOSTATISTICA SI SEMNALE                   

           

8.30-9.00

DESCHIDEREA CURSULUI

 

9.00-12.30

CURS  SI APLICATII 

 
SEMNALE  ELECTROFIZIOLOGICE
(caracteristici fizice, culegere, prelucrare asistata de calculator, aplicatii cu sistemul BIOPAC)

Dr. ing. MIHAELA MOREGA

Dr. ing. ALINA MACHEDON

 

 

 

14.00-18.00

CURS SI APLICATII

 
ELEMENTE DE BIOSTATISTICA

elemente de baza (deviatie standard, percentile, distributie normala), regresie simpla si multipla

testul chi˛, sensibilitatea, specificitatea testelor, curba Kaplan-Meier a supravietuirii, exemple de calcul

Dr. mat. MARIANA CRAIU

 

APLICAREA TEHNICILOR DE BIOSTATISTICA PE SERII CLINICE

Dr. mat. MARIANA. CRAIU

Dr.ing. ADINA GHEORGHE

 

                                Album de fotografii               

 

26 APRILIE 2001: ELECTROFIZIOLOGIE

 

8.30 – 9.00

SESIUNE OFICIALA  cu participarea:

Prof. Dr. ing. I. Dumitrache, Rectorul Universitatii POLITEHNICA,

Prof. Dr. A. V. Ciurea, Directorul Spitalului Clinic de Urgenta “Prof. Dr. D. Bagdazar”,

Prof. Dr. ing. M. O. Popescu, Decanul Facultatii de Electrotehnica,

Prof. Dr. ing. M. Covrig, Directorul Scolii Academice Postuniversitare de Inginerie Industriala din UPB,

Dr. med. G. Vasilescu, Secretarul Societatii Române de Neurochirurgie

Prof. Dr. ing. A. M. Morega, Directorul Laboratorului de Inginerie Electrica Medicala, UPB

 

 

Album de fotografii

 

 

9.00 -12.30

 

8.30

 

 

10.30

 

 

11.30

 

CURSURI

 
ELECTROENCEFALOGRAFIE 
 Dr. med.  R. ROGOZEA

 

POTENTIALE EVOCATE

Dr. med. CRISTINA GORGAN

 

ELECTROMIOGRAFIE              

Dr. med. T. LUPESCU

 

 

 

14.00-18.00

 

LUCRARI PRACTICE 

 

CARACTERISTICI FIZIOLOGICE ALE SEMNALELOR EEG, EMG

Dr.med. V. MOLDOVEANU, Dr.med. IRINA OGREZEANU, Dr.med. T. LUPESCU

 

INREGISTRAREA SI PROCESAREA SEMNALELOR EEG, EMG UTILIZAND SISTEMUL BIOPAC MP30/100

Dr.ing. MIHAELA  MOREGA, Dr.med. IRINA OGREZEANU, Dr.ing. ALINA MACHEDON

 

 

SEMNALE NEUROFIZIOLOGICE UTILIZATE PENTRU MONITORIZAREA INTRAOPERATORIE

(electrocorticografie, mappingul cerebral, utilizarea potentialelor evocate somatosenzoriale pentru localizarea santului central, monitorizarea spinala, utilizarea intraoperatorie a potentialelor evocate auditive)

Dr.ing. IRINA OGREZEANU, Dr. med. V. MOLDOVEANU, 

Dr. med. MADALINA LUPICA & FIRMA ASCO 90

 

 

APARATURA EEG/EMG/PE DE UTILIZARE INTRAOPERATORIE

Ing. V. CHIRCULESCU & FIRMA ASCO 90

 

STIMULAREA MAGNETICA TRANSCRANIANA, MONITORIZAREA CAILOR MOTORII

Dr. med. T. LUPESCU

 

Album de fotografii

 

 

27 APRILIE 2001: NEURONAVIGATIE

 

8.30-12.30

 

8.30

 

 

 

9.30

 

 

10.30

 

 

 

11.00

CURS SI APLICATII

 

PRINCIPII ALE RECONSTRUCTIEI IMAGISTICE (CT/RMN)  

Dr. med. V. IONESCU

 

PREZENTAREA SOFT-ULUI “SLICER”

Dr. ing. Al. MOREGA         

APLICAREA SOFT-ULUI “SLICER” PE CAZURI CLINICE             

Dr. ing. Al. MOREGA, 

Stud. St. SAMFIRESCU

PREZENTAREA SISTEMULUI DE NEURONAVIGATIE RADIONICS

FIRMA RADIONICS

13.30-18

APLICATIE PRACTICA

 

NEURONAVIGATIE

FIRMA RADIONICS (la Spitalul Militar Central)

 

 

Album de fotografii

 

                       

 

Album de fotografii de la pregatirea lucrarilor practice