Manifestarea stiintifica “Inginerie Electrica Medicala”

Manifestarea stiintifica “Inginerie Electrica Medicala” s-a desfasurat in cadrul simpozionului “Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE’98”, organizat la facultatea de Electrotehnica a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti in ziua de 4 decembrie 1998. S-a derulat sub forma unei sesiuni de comunicari incadrata in sectiunea BIOMEDICAL ENGINEERING si a unei mese rotunde cu tema Ingineria biomedicala – domeniu de cercetare interdisciplinara”.

 

Programul manifestarii a fost urmatorul:

 

Orele:

11 – 13         Desfasurarea lucrarilor simpozionului in cadrul sectiunii BIOMEDICAL ENGINEERING (sala EA-004)

-   prezentarea participantilor si scurta trecere in revista a tematicii abordate in lucrarile inscrise la simpozion

-   prezentarea lucrarilor de catre autori (prezentare orala sau poster)

 

Toate lucrarile sunt publicate in volumul I al Simpozionului ATEE’98, paginile 137 – 198.

 

14 – 16         Masa rotunda cu tema: “Ingineria biomedicala – domeniu de cercetare interdisciplinara”, care s-a dorit a fi un prilej pentru schimbul de opinii si experienta intre participanti si pentru stabilirea unor viitoare colaborari.

 

Tematica propusa pentru orientarea discutiilor:

- identificarea domeniului si a preocuparilor existente in invatamantul superior si cercetarea stiintifica

- relatia invatamant – cercetare – practica medicala in experienta participantilor

- Bioingineria – directie optionala de studiu la facultatea de Electrotehnica din UPB si colaborarea dintre UPB si ICPE - Bucuresti

- prezentarea Centrului de Dialog Interdisciplinar organizat la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UPB

 

Participantii la manifestarea stiintifica Inginerie Electrica Medicala au fost autorii lucrarilor inscrise in program, studenti ai Facultatilor de Electrotehnica si Automatica din UPB si specialisti din domeniile medicinei, ingineriei si informaticii, interesati de tematica sectiunii.

     Discutiile au inceput cu un cuvant de deschidere adresat de Prof. M. O. Popescu, decanul facultatii de Electrotehnica – UPB, facultate care organizeaza, din anul 1993, directia optionala de Bioinginerie, in cadrul specializarii Actionari Electrice, pentru o grupa de studenti pe serie. Pana in prezent, in perioada 1995 – 1999, sunt inregistrate cinci promotii de absolventi care au avut aceasta optiune. Unii dintre ei isi continua studiile prin pregatire postuniversitara (master, PhD) in SUA, altii lucreaza la firme de productie/comercializare de aparatura si soft medical sau in cercetarea de profil (ICPE, BIOTEHNOS).

     Au fost apoi prezentate disciplinele de specialitate din planul de invatamant al acestei directii optionale, valabil pentru anul universitar 1998/1999.

     Pentru a caracteriza preocuparile in domeniul cercetarii stiintifice, colectivul de Inginerie Electrica Medicala din facultatea de Electrotehnica a prezentat, dupa cum urmeaza, principalele teme de cercetare, colaboratorii si sursele de finantare, care fac obiectul unor contracte de cercetare:

 

Tematica de cercetare – inginerie electrica cu aplicatii in medicina si biologie:

* Modelare numerica in electrofiziologie si in stimularea electrica si magnetica a cordului si  nervilor periferici (calcul de camp electric si magnetic, circuite electrice)

* Instrumentatie de masura, traductoare, sisteme automate de achizitie si prelucrare a datelor (masurari si prelucrari de semnale electrofiziologice si investigatii medicale)

* Proiectare de instalatii si scheme de actionare cu motoare electrice (cu aplicatii in stomatologie, ortopedie, instalatii de monitorizare, inima artificiala)

 

Modalitati de valorificare a cercetarii:

·                  Lucrari stiintifice publicate in reviste nationale si internationale; Comunicari la conferinte si simpozioane

·                  Elaborare de material didactic – manuale, indrumare de aplicatii si proiecte de an

·                  Lucrari de diploma (anul V) si de disertatie (studii aprofundate)

·                  Lucrari de doctorat in domenii clasice, dar cu aplicatii in medicina

·                  Diseminarea rezultatelor in cadrul unui seminar periodic organizat la fac. de

Electrotehnica impreuna cu ICPE si cu participare din toate mediile interesate

 

Surse de finantare: Contracte MCT (ANSTI), granturi anuale CNCSU, programe CNFIS

 

Colaborari cu institute de cercetare:  

ICPE – Lab. de Inginerie Neconventionala, Bucuresti

         Inst. pt. Igiena si Sanatate Publica, Bucuresti

         Inst. Cantacuzino, Bucuresti

         Inst. Victor Babes, Bucuresti

 

Colaborari cu centre medicale:    

Univ. de Medicina si Farmacie CAROL DAVILA - Spitalul Universitar al Municipiului Bucuresti si Clinica Univeristara Coltea

 

     Discutiile au continuat, in cadrul mesei rotunde, cu interventii ale invitatilor, pentru a sublinia necesitatea intaririi relatiilor de cercetare intre invatamant si institutele ingineresti si medicale specializate, pentru identificarea temelor de interes comun si a capabilitatilor, specifice fiecarui domeniu, ce pot fi valorificate in cadrul acestor colaborari.

     In incheierea manifestarii, a fost prezentat si vizitat Centrul de Dialog Interdisciplinar (http://www.cdi.pub.ro), un centru informatic, care mediaza legaturile dintre comunitatea tehnica si cea medicala.