Contracte şi granturi

1.       “MODMATDIF – Modelare matematica in procese de difuzie”, 2005-2007, subcontract cercetare in cadrul programului CEEX 2005, tema PC-D11-PT25-136

2.       "EcoEM - Ecologie electromagnetica – caracterizarea surselor, diagnosticarea efectelor, prevenirea si combaterea lor", 2005-2008, subcontract cercetare in cadrul programului CEEX 2005, tema PC-D06-PT10-464

3.       "Dozimetrie in domeniul microundelor pentru aplicatii in biologie si medicina", 2005-2007, Grant cercetare CNCSIS, tip A, cod 357/2005, 357/2006

4.       “Arhitecturi constructale pentru materiale si structuri utilizate in electrotehnica si electronica”, 2005-2007, grant CNCSIS, tip A, cod 358/2005, 358/2006

5.       “C+ Centru de instruire pentru Programarea Aplicatiilor Industriale” – Program PHARE, 2004-2005

6.       "Obtinerea si caracterizarea unor noi micro si nanostructuri compozite cu aplicatii in ingineria tisulara", 2004-2006, grant CNCSIS, tip A

7.       “Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane in scopul aplicarii in practica medicala”, BIOTECH 2004-2006.

8.       “Studii in vitro privind leziunile oxidative induse de expunerea profesionala la metale grele in fibroza pulmonara asociata sau nu cu cancer”, VIASAN (2004-2006)

9.       “Numerical modeling of physical processes associated to multifunctional materials and field-substance interactions – research resource development”, grant CNCSIS tip E, 2004.

10.  “Modelarea numerica a proceselor convectiv-difuzive in prezenta campului magnetic. Studii de magnetohidrodinamica cu aplicatii in electrotehnica”, grant CNCSIS tip A, Tema 39, cod 627, 34967/2001, Tema 89, cod 129, 33784/2002, Tema 40, cod 540, 33552/2003.

11.  “Formularea modelului fizico – matematic al curgerii in canalul de test”, in “Studii si analize privind solutii tehnologice pentru realizare de filtre si sisteme de filtrare”, in “reprofilarea unei sectii care produce compozite si pulberi organice pentru productia de filtre si sisteme de filtrare”, proiect Relansin nr. 1750/01.08.2003: “Elaborare model numeric”, 2004; “Formularea modelului fizico-matematic al curgerii in canalul de test”, 2003.

12.  “Proteza inteligenta de membru superior cu comanda mioelectrica”, RELANSIN 2156/2004

13.  " Dispozitiv computerizat de precizie pentru recuperarea ortopedica a membrului superior", RELANSIN 2134/2004

14.  "Modelarea campului electromagnetic in conditii specifice expunerii utilizatorilor de telefonie mobila", 2002-2004, Grant cercetare CNCSIS, tip A, cod 345/2002, 469/2003, 469/2004,  http:// frf.cncsis.ro/documente/156Raport%20de%20Cercetare.doc

15.  “Motor pentru echipament computerizat, de precizie, folosit in recuperarea articulara a membrului inferior” in “Echipament computerizat, de precizie, folosit in recuperarea articulara a membrului inferior”, proiect RELANSIN 1674/2003.

16.  “Apoptoza în adenoamele hipofizare. Implicatii în progresia tumorala si terapie”, Programul VIASAN, Inst. Nat. de Cercetare-Dezvolt. in domeniile patologiei si stiintelor biomedicale “Victor Babes”, 2001-2002

17.  "Acurateţea modelării numerice a structurilor anatomo-fiziologice. Studii calitative şi cantitative cu aplicaţii în ingineria electrică medicală", perioada 1999-2001, Contract cercetare ANSTI, contract nr. 836/1996, a.a. nr. 334/1999/II (tema B26) si nr. 122/I/2000 (tema A30)

18.  "Perfectionarea învatamântului electric medical – program interdisciplinar de studii universitare", grant CNFIS II / Banca Mondiala, tema 89, 1998-2002.

19.  "Studii asupra proceselor difuziv-convective in tehnologiile specifice cresterii cristalelor pentru materiale electrotehnice si electronice", MCT, Cooperare Romania-Japonia, B3, A51, 1998-2001.

20.  "Procese convective difuzive naturale în incinte rectangulare", beneficiar Academia Româna, Grant de cercetare 3042GR, act aditional 4062/03.11.1998, tema A4, 1998.

21.  "Analiza problemelor directa si inversa în electrocardiografie", grant CNCSU, contract 32, temele 62, 55, cod CNCSU 616, 705, 2-98-11, 1998- 2001.

22.  "Câmpurile electrice si magnetice de joasa frecventa produse de instalatiile electrotehnice, factor de "poluare electromagnetica a mediului biologic", beneficiar Ministerul Cercetrii si Tehnologiei, 510B/1995, tema B 3, 836/1996, tema A101, 836/1997, act aditional 712/III/1997, tema A101

23.  "Procese convective difuzive naturale în incinte rectangulare", beneficiar Academia Româna, Grant de cercetare 3042GR, tema B6, 3-97-10, 1997.

24.  "Cercetari privind câmpul electromagnetic în medii în miscare. Versiunea nereciproca" beneficiar Ministerul Cercetrii si Tehnologiei, Contract nr. 2-96-6, 836/1, Tema A 98, 1997.

25.  "Realizari actuale în racirea structurilor electronice (componente, circuite si dispozitive)", grant de cercetare, cod 4, CNCSIS, 1996.

26.  "Realizari actuale în racirea structurilor electronice (componente, circuite si dispozitive)", grant de cercetare, cod 441, CNCSU, 1995.