Domenii de Interes

 

Tematica de cercetare – inginerie electrica cu aplicatii in medicina si biologie

·       Modelare numerica in electrofiziologie si in stimularea electrica si magnetica a cordului si  nervilor periferici (calcul de camp electric si magnetic, circuite electrice)

·       Instrumentatie de masura, traductoare, sisteme automate de achizitie si prelucrare a datelor (masurari si prelucrari de semnale electrofiziologice si investigatii medicale)

·       Proiectare de instalatii si scheme de actionare cu motoare electrice (cu aplicatii in stomatologie, ortopedie, instalatii de monitorizare, inima artificiala)

·       Caracterizarea mediului inconjurator din punct de vedere electromagnetic (masuratori si modelare matematica, metode, norme si standarde de protectie)

Lucrari

·        Carti, material didactic (manuale, indrumare pentru aplicatii);

·       Lucrari stiintifice publicate in reviste nationale si internationale; Comunicari la conferinte si simpozioane;

·       Lucrari de diploma (anul V) si de disertatie (studii aprofundate, master);

·       Lucrari de doctorat - inginerie electrica cu aplicatii in medicina.

Surse de finantare

·       Contracte MCT (ANSTI), colaborari bilaterale, PNCDI (VIASAN, BIOTECH, RELANSIN), MEC (CEEX)

·       Granturi anuale CNCSIS

·       Program CNFIS, finantare Banca Mondiala