VASILE MANOLIU

 

Date personale:

Nascut la 9 noiembrie 1958, la Valeni, judetul Neamt

Casatorit din anul 1987, un copil în varsta de 12 ani

Adresa de corespondenta: Universitatea “POLITEHNICA” din Bucuresti

Facultatea de Electrotehnica, Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti 72206, int. 125, 654, Tel/Fax: 4104355, e-mail: vasilem@amotion.pub.ro

Studii:

Liceul lndustrial nr. 3 din Roman, judetul Neamt, anul absolvirii: 1975

Inginerie electrica: Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica, anul absolvirii: 1984

Doctorat în inginerie: Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica, 1998.

Specializari

stagiu de 10 saptamani (bursa TEMPUS), în perioada aprilie – iunie 2000, la Laboratorul de Electrotehnica din cadrul Institutului National Politehnic din Grenoble.  Principalele directii urmarite: modelarea si simularea ansamblului motor – convertor – comanda; documentare în probleme de bioinginerie electrica.

Evolutia profesionala:

Inginer stagiar   1984-1985:     Intreprinderea de Ferite din Urziceni, judetul Ialomita;

Inginer cercetare si cercetator stiintific 1985 – 1988: Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica (I.C.P.E.) Bucuresti;

Asistent           1988 – 1994

Sef de lucrari   1994 – 2000

Conferentiar     2000 –     Universitatea “POLITEHNICA” din Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica, Catedra de Masini, Materiale si Actionari Electrice

Cursuri predate:

 

Domenii generale abordate în cercetare:

 

Lucrari stiintifice si tehnice:

2 carti (monografii) de interes pentru studenti si specialisti în ingineria electrica; 

1 îndrumar cu elemente de modelare si proiectare adresat studentilor,

1 îndrumar de laborator adresat studentilor; 

memorii si rapoarte elaborate în cadrul a 9 contracte de cercetare stiintifica (la 4 ca responsabil), 

14 articole publicate în reviste tehnice de specialitate; 

12 lucrari editate în volumele unor simpozioane si conferinte stiintifice, dintre care 6 în strainatate. 

Alte date:

Membru al  

”Societatii Romane de Bioinginerie si Biotehnologie” 

"Asociatiei Nationale a Constructorilor de Micromasini Electrice"